معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛ از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.

واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی عبارتند از :

- مدیریت امور دانشجویی
- مدیریت امور فرهنگی و هنری
- مدیریت امور تربیت بدنی و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

- وظایف و اختیارات :
- نیازسنجی و برنامه ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
- نظارت بر ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی از قبیل وام، بیمه و ...
- نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه فعالیت‌های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان
- توسعه و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی در دانشگاه و ارائه‌ی تسهیلات لازم در این زمینه
- نظارت بر اسکان دانشجویان و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات خوابگاهی
- نظارت بر انجام کار دانشجویی برای متقاضیان
- انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه‌های شخصی، تحصیلی و شغلی
- برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات فرهنگی، هنری برای سایر دانشگاهیان در چارچوب همکاری با معاونت‌ها و ادارات ذی‌ربط در دانشگاه