اداره‌ معاونت و امور دانشجویی دانشگاه

ارتحال امام (ره) و همچنین قیام خونین 15 خرداد را تسلیت عرض مینماید.