برداشتن وسایل از اتاق‌های خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان

   به اطلاع تمامی دانشجویان ارجمند و گرامی دانشگاه شهید باهنر کرمان که به نحوی وسایل ضروریشان در اتاق‌های خوابگاه باقی مانده است میرساند، ضمن سؤال همین مطلب از آقای کاظمی، رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه، در پاسخ گفتند: با توجه به عدم بازگشایی خوابگاه‌ها، درِ کلیه اتاق‌ها بسته است، در صورت هرگونه بازنگری در اجرای این قانون، آنرا از طریق سامانه دانشگاه، سایت بوستان، وب سایت معاونت و امور دانشجویی و کانالهای مجازی دانشگاه اطلاع رسانی می‌‌نمایند، در ادامه گفتند: دانشجویانی هستند که نیاز مبرم به وسایل جا مانده در اتاقشان را دارند که در اینصورت برای برداشتن این وسایل، میتوانند در روزهای غیر تعطیل، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، از ساعت 8 صبح الی 2 بعدازظهر به سرپرستی خوابگاه‌ها مراجعه نمایند تا با حضور نگهبان و مسئولین مربوطه بتوانند وسیله و یا احیاناً وسایل خود را از اتاق خود بردارند، ضمناً افزودند که این مطلب قبلاً در وب سایت بوستان دانشگاه که مربوط به اداره امور خوابگاه‌ها می‌شود، کاملاً توضیح داده شده است.

معاونت و امور دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان