تبریک سال جدید تحصیلی

معاونت دانشجویی سال تحصیلی جدید را به همه‌ی دانشجویان بویژه دانشجویان جدید الورود، سازندگان آینده‌ی این مرز و بوم، اساتید و همکاران گرامی تبریک عرض می‌نماید.