جناب آقای دکتر نظری

معاون محترم امور دانشجویی دانشگاه کرمان، کارکنان حوزه معاونت دانشجویی، مصیبت وارده را به شما و خانواده‌ی محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.