شرایط بازگشایی خوابگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر اکبر نظری معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به وضعیت بازگشایی خوابگاه‌ها در تابستان ۹۹ گفت: خوابگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان بنا به ضرورت، با توجه به شرایط بهداشتی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت محدود از 4 مرداد تا 31 مرداد ماه 1399 صرفاً برای آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی داشته و قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند که این موضوع باید توسط استاد راهنما، معاون آموزشی دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی و با ظرفیت هر اتاق ۲ نفر بازگشایی می‌شود.

    معاون دانشجویی افزود: دانشجویان، کارکنان شرکتی تأسیسات، خدمات، انتظامات و مرتبط با امور خوابگاه‌ها باید در سامانه وزارت بهداشت) خودارزیابی بیماری کرونا به آدرس  (salamat.gov.ir) ثبت نام کرده و رونوشت نتیجه را همراه داشته باشند و همچنین از دانشجویان در خصوص مبتلا نبودن به بیماری های خاص، زمینه‌ای یا کرونا تعهد گرفته خواهد شد.

    در این جلسه موارد (صرفاً اسکان جهت دانشجویانی است که در لیست پیش ثبت نام، نام نویسی کرده‌اند می تواننند از خوابگاه استفاده نمایند-به همراه داشتن فرم ثبت نام در سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا به آدرس (salamat.gov.ir) تأیید گواهی سلامت فوق توسط پزشک دانشگاه و دریافت گواهی حضور در خوابگاه از مرکز بهداشت دانشگاه-به همراه داشتن فرم تعهد نامه که توسط دانشجوامضا گردیده(فرم تعهد در پایان این اخبار موجود است)-به همراه داشتن گواهی مبنی بر فارغ التحصیل بودن تا پایان بهمن ماه 1399 با تایید استاد راهنما و رئیس بخش و دانشکده-به‌همراه داشتن وسایل بهداشتی شخصی از جمله ماسک و دستکش و ماده ضد عفونی و بالش و تشک و ملحفه و ظروف تهیه غذا-اسکان از 4 /5 /1399 حداکثر تا پایان مرداد 1399 و با شهریه مصوب صندوق رفاه در اتاق‌هایی با ظرفیت حداقل 2 و حداکثر 3 نفر صورت می‌گیرد. لذا اعلام می‌دارد که اسکان بصورت روزانه وجود ندارد-کلیه سلف سرویس ها، بوفه ها و نانوایی دانشگاه تعطیل هستند-با توجه به حساسیت وضعیت بیماری کووید 19 در صورت نداشتن هر کدام از شرایط فوق از حضور و اسکان دانشجو در خوابگاه جلوگیری بعمل می‌آید- در خصوص دانشجویان کارشناسی مجدداً تأکید می گردد خوابگاه به کسانی تعلق می گیرد که تا پایان بهمن ماه فارغ التحصیل می گردند و دروس عملی و آزمایشگاهی انتخاب کرده باشند-در ایام مذکور سرویس ایاب و ذهاب جهت جابجایی دانشجویان فعال نیست-نظافت و ضدعفونی کلیه خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها بر اساس پروتکل بهداشتی توسط اداره خدمات و با همراهی امور مالی، امور عمومی و امور دانشجویی صورت می گیرد-خرید لوازم ضروری(ماسک، تب سنج، مواد ضدعفونی و ...) با فوریت تأمین اعتبار و توسط کارپردازی مرکزی دانشگاه انجام می‌گیرد-در زمان اسکان دانشجویان درب ورودی شرقی جهت تردد دانشجویان برای خرید و ... باز گشایی گردد - نظافت و آماده سازی خوابگاه‌ها توسط اداره خدمات و خوابگاه‌ها جهت اسکان- در هر زمان که ستاد کرونا تعطیلی خوابگاه‌ها را اعلام نماید دانشجویان موظف به تخلیه خواهند بود.) مصوب شد.

برای مشاهده شرایط لازم جهت حضور در خوابگاه‌های دانشگاه تابستان99(ویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی تا بهمن 99) کلیک نمایید

برای مشاهده و چاپ فرم تعهدنامه کلیک نمایید.