شرایط خوابگاهها در تابستان 1399

1. صرفاً اسکان جهت دانشجویانی است که در لیست پیش ثبت نام، نام نویسی کرده‌اند.
2. به همراه داشتن فرم ثبت نام در سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا به آدرس (
salamat.gov.ir).
3. تأیید گواهی سلامت فوق توسط پزشک دانشگاه و دریافت گواهی حضور در خوابگاه از مرکز بهداشت دانشگاه.
4. به همراه داشتن فرم تعهد‌نامه که توسط دانشجو امضا گردیده ( لینک دریافت فرم تعهد در زیر همین صفحه قرار داده شده است.).
5. به همراه داشتن گواهی مبنی بر فارغ التحصیل بودن تا پایان بهمن ماه 1399 با تایید استاد راهنما و رییس بخش و دانشکده.
6.  بهمراه داشتن وسایل بهداشتی شخصی از جمله ماسک و دستکش و ماده ضدعفونی و بالش و تشک و ملحفه و ظروف تهیه غذا.
7. اسکان از 4 / 5 / 1399 حداکثر تا پایان مرداد 1399 و با شهریه مصوب صندوق رفاه در اتاقهایی با ظرفیت حداقل 2 و حداکثر 3 نفر صورت میگیرد، لذا اعلام میدارد که اسکان بصورت روزانه وجود ندارد.
8. کلیه سلف سرویس‌ها، بوفه‌ها و نانوایی دانشگاه تعطیل می باشند.
9. با توجه به حساسیت وضعیت بیماری Covid-19 در صورت نداشتن هر کدام از شرایط فوق از حضور و اسکان دانشجو در خوابگاه جلوگیری بعمل می آید.
10. در خصوص دانشجویان کارشناسی مجدداً تأکید می گردد خوابگاه به کسانی تعلق می گیرد که تا پایان بهمن ماه فارغ التحصیل می‌گردند و دارای دروس عملی و آزمایشگاهی می باشند.
11.   در ایام مذکور سرویس ایاب و ذهاب جهت جابجایی دانشجویان فعال نمی باشد.

توجه: از کلیه دانشجویانی که حائز شرایط فوق نمی باشند تقاضا می شود با توجه به شرایط بیماری کرونا از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.


" اداره امور خوابگاههای دانشگاه "

موارد مطروحه در تعهدنامه فوق الذکر :

تعهدنامه

نظر به اینکه دانشگاه شهید باهنر کرمان مفاد پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خصوص استفاده از ظرفیت پنجاه درصدی خوابگاه وضدعفونی نمودن آن در حد متعارف اقدام نموده است. بدینوسیله اینجانب ...... فرزند..... با علم و اذعان به مخاطرات شیوع ویروس کرونا که ممکن است به علت سکونت در فضای خوابگاهی تشدید گردد اعلام می نمایم کلیه مسئولیتهای ناشی از این امر به صورت کلی پذیرفته و چنانچه هر گونه بیماری یا مشکل دیگری در خصوص استفاده از محیط خوابگاهی برای اینجانب بوجود آید. دانشگاه هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت. ضمناً اینجانب اعلام می دارم که هیچ بیماری زمینه ای نداشته و با علم و آگاهی از شرایط موجود از لحاظ بیماری کرونا به صورت اختیاری متقاضی اسکان تابستان 99 در خوابگاه بوده و همچنین متعهد می شوم در هر زمان و به هر دلیل که از سوی دانشگاه اعلام گردید نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام نمایم.

* جهت دریافت فایل تعهد نامه روی این " لینک تعهدنامه " کلیک فرمایید.