شرایط لازم جهت حضور در خوابگاههای دانشگاه - بهمن 1399

ویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و دارای واحد عملی

 

1 - صرفاً اسکان جهت دانشجویانی است که در لیست پیش ثبت نام، نام نویسی و دارای دروس آزمایشگاهی و عملی با تائید استاد راهنما و بخش مربوطه می باشند. اولویت با دانشجویان دکتری تخصصی و ارشد (ورودی 97 و 98) و دانشجویان کارشناسی که تا بهمن 1399 فارغ التحصیل می شوند می باشد.
2 - به همراه داشتن فرم ثبت نام در سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا به آدرس (salamat.gov.ir)

3 - تأیید گواهی سلامت فوق توسط پزشک دانشگاه و دریافت گواهی حضور در خوابگاه از مرکز بهداشت دانشگاه.

4 - به همراه داشتن فرم تعهد نامه که توسط دانشجو امضا گردیده (فرم تعهد در سایت دانشگاه موجود می باشد).

5 - به همراه داشتن گواهی مبنی بر فارغ التحصیل بودن تا پایان تیرماه 1400 با تایید استاد راهنما و رییس بخش و دانشکده

6 - بهمراه داشتن وسایل بهداشتی شخصی از جمله ماسک و دستکش و ماده ضد عفونی و بالش و تشک و ملحفه و ظروف تهیه غذا.

7 - اسکان از 1399/11/25 و با شهریه مصوب صندوق رفاه در اتاقهایی با ظرفیت حداقل 2 نفر صورت میگیرد. لذا اعلام می دارد که اسکان بصورت روزانه وجود ندارد.

8 - کلیه سلف سرویس ها، بوفه ها و نانوایی دانشگاه تعطیل می باشند.

9 - با توجه به حساسیت وضعیت بیماری کووید 19 در صورت نداشتن هر کدام از شرایط فوق از حضور و اسکان دانشجو در خوابگاه جلوگیری بعمل می آید.

10 - در خصوص دانشجویان کارشناسی مجدداً تأکید می گردد خوابگاه به کسانی تعلق می گیرد که تا پایان تیر ماه 1400 فارغ التحصیل می گردند و دارای دروس عملی و آزمایشگاهی می باشند.

11 - در ایام مذکور سرویس ایاب و ذهاب جهت جابجایی دانشجویان فعال نمی باشد.

12 - دانشجویان جهت اسکان در خوابگاه ها فقط در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به اداره خوابگاهها مراجعه نمایند. در صورت نیاز دانشجویان می توانند در ساعات اداری با شماره های 31322827 و 31322830 تماس حاصل نمایند.

13 - در ضمن دانشجویانی که به آنها خوابگاه تعلق نگرفته در صورت نیاز به خوابگاههای خودگردان معرفی شده در سایت دانشگاه، قسمت حوزه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.
14 - بازگشایی و تعطیلی خوابگاه های دانشجویی تابع مقررات مربوط به وزارت علوم و ستاد ملی کرونا می باشد.

 

توجه : از کلیه دانشجویانی که حائز شرایط فوق نمی باشند تقاضا می شود با توجه به شرایط بیماری کرونا از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

حوزه معاونت دانشجویی