عید سعید غدیر مبارک باد...

 

======================================================================

با تشکر از جناب آقای شمس الدینی که این فایل گرانبها را در اختیار وب سایت معاونت دانشجویی قرار دادند. برای دانلود فایل این چهل حدیث از لینک " چهل دُر از دریای غدیر " می‌توان استفاده کرد.