قابل توجه دانشجویان دانشگاه کرمان

    دانشجویان گرامی و اَرجمند دانشگاه شهید باهنر کرمان، همانگونه که مستحضر هستید، در ماههای اَخیر اُستان کرمان از لحاظ آلودگی و شیوع بیماری کرونا یا همان Covid-19 در وَضعیت پُر خَطر و در بعضی شهرستانها در حالت قرمز قرار گرفته است، با توجه به اینکه خوابگاههای دانشگاه یک محل عمومی میباشد که دارای مکانهای مشترک از جُمله آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی و... است، لذا حضور دانشجویان حتی بصورت محدود در خوابگاهها، براساس صلاحدید و دستور ستاد کرونای اُستان، وزارت عتف علوم تحقیقات و فناوری و هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان امکان پذیر نمیباشد.

معاون دانشجویی و رئیس اداره امور دانشجویان