قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته ترم نهم و کارشناسی ارشد ناپیوسته ترم پنجم

    با توجه به اینکه دوره استراحت دفتر قسط مقطع پیش شما به پایان رسیده، بنابراین اقساط دفتر مقطع قبل را به صورت ماهیانه پرداخت کنید در غیر اینصورت پس از تعویق چند قسط کل بدهی شما به دینِ‌ حال تبدیل می‌شود و باید یکجا پرداخت گردد و دانشگاه و اداره رفاه نیز نمی‌توانند دفتر قسط قبلی را برگردانند.
 

ضمناً سنوات مجاز تسهیلات مطابق پیش‌نویس آیین‌نامه وام‌ها و بازپرداخت کم شده، اداره رفاه بلافاصله پس از ابلاغ آئین‌نامه جدید به اطلاع میرساند. توصیه مؤکد ما پرداخت اقساط در سررسید می‌باشد.