قابل توجه دانشجویان دکتری روزانه متقاضی وام ویژه دکتری

مهلت ثبت نام در پرتال دانشجویی و تحویل مدارک سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌باشد.

کسانیکه قبلا فرم شماره 2 را تکمیل شده دارند، می توانند فرم را به نشانی refahkerman4@gmail.com بفرستند.

کسانیکه فرم شماره 2 را تکمیل نکرده اند و امکان تکمیل حضوری را ندارند،  میتوانند،  فرم را تکمیل و با امضا و اثر انگشت به دانشکده یا بخش ایمیل یا فاکس نموده و با پیگیری آنها مدیر گروه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرم را امضا و مهر نموده برای اداره رفاه ارسال نمائید.

تبصره:: جهت ایمیل کردن فرم ها به اداره رفاه لطف کنید موارد زیر رعایت شود.

1 - عنوان  ایمیل را، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نوع وام درخواستی (به طور مثال: علی حسینی 98715023 تحصیلی ویژه دکتری صندوق بانک توسعه) بنویسید.

2 - مدارک و مستندات ارسالی  با وضوح کامل در حجم کمتر از 200 کیلو بایت باشد.

3 - طبق روال نیمسالهای قبل ثبت درخواست اینترنتی وام در پورتال دانشجویی به نشانی bp.swf.ir  فراموش نشود.

4 - با ورود به پورتال دانشجویی از ثبت وام خود مطمین شوید و در صورت هرگونه مشکل با اداره رفاه دانشجویی با شماره 03433257339 تماس بگیرید .اداره رفاه دانشجویی