قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاههای خودگردان غیر دولتی

بر اساس مصوبه شورای نظارت و ارزیابی خوابگاههای غیر دولتی و کمیسیون دانشجویی استان موارد زیر جهت تسویه حساب شهریه خوابگاه در ترم دوم 99_ 98 به اطلاع میرساند :
 - دانشجویانیکه تا تاریخ  15 تیر 1399  اقدام به تخلیه خوابگاه و تسویه حساب نموده اند شامل تخفیف 25 درصدی و در صورتیکه تا پایان مرداد ماه تخلیه و تسویه نمایند شامل 15 درصد تخفیف می شوند.
- دانشجویانیکه تا پایان مرداد ماه تخلیه و تسویه ننمایند علاوه بر پرداخت شهریه کامل نیمسال دوم بایستی 50 درصد شهریه تابستان را بعنوان جریمه دیر کرد تخلیه بپردازند.لازم به ذکر است، دانشجویان محترم، دانشگاه بابت خوابگاههای متعلق به خود هیچ گونه وجهی دریافت ننموده است انچه که در بالا اشاره شده مربوط به قرارداد بین دانشجو و متصدیان خوابگاههای خودگردان می باشد که علی القاعده دانشگاه حق ورود و دخالت ندارد ولی به منظور مساعدت به دانشجویان رایزنی لازم با متصدیان خوابگاهها را انجام و حداکثر تخفیف فوق را اخذ نموده است. فلذا اخذ تخفیف بیشتر یا عدم دریافت اجاره بها مربوط به روابط بین دانشجو و خوابگاه دار میباشد و توجه می گردد دانشجویان در این خصوص با متصدیان خوابگاه ها مذاکره نمایند.