قابل توجه دانشجویان متقاضی وام - نیمسال دوم 99 - 98

 

دانشجویان گرامی متقاضی وام، جهت آشنایی هرچه بیشتر و برقراری ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان کل کشور و شرایط و ضوابط دریافت وام در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به قسمت اخبار وب سایت اداره امور دانشجویان دانشگاه از واحدهای تابعه، معاونت دانشجویی مراجعه فرمایید.