قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

    در حال حاضر به دلیل برگزاری کلاس‌ها بصورت مجازی و محدودیت پروتکل‌های بهداشتی امکان واگذاری خوابگاه وجود ندارد فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دروس عملی و کارگاهی دارند با ارائه نامه از بخش و دانشکده و ضرورت اسکان، به صورت محدود اسکان داده می‌شوند. بدیهی است که اسکان دانشجویان جدید الورود به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.

 ضمناً تغذیه و توزیع غذا به صورت بیرون بر و صرفاً جهت دانشجویان ساکن خوابگاه صورت می‌پذیرد.