قابل توجه متقاضیان تسهیلات رفاهی

" مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی تا ۲۵ دی ماه ٩٩ تمدید گردید "

 

نسبت به ارائه‌ی درخواست و ارسال مدارک با رعایت نکات ذیل اقدام نمایید :

١. تصاویر مدارک ارسالی حتماً با فرمت
jpg باشد .

٢. ارسال درخواست هر وام فقط از طریق پورتال دانشجویی امکان پذیر است.( امکان ثبت دستی درخواست وام برای کاربران اداره رفاه وجود ندارد )

٣.در صورت مشکل دار بودن مدارک ارسالی از طریق ایمیل حتماً از همان طریق پاسخ ارسال خواهد شد، نسبت به بررسی صندوق ورودی و همچنین بخش
spam ایمیل خود اقدام نمایید.

۴. اسناد تعهد محضری مقاطع قبلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی قابل استناد نیست، حتماً نسبت به ارائه‌ی سند تعهد با متن سال ٩٩ اقدام نمایید.