قابل توجه همه‌ی دانشجویان خواهان وام دانشجویی

 

پورتال دانشجویی صندوق رفاه جهت ثبت تقاضای وام دانشجویی باز است و دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را وارد کنند، ولی بخشنامه، آئین‌نامه تازه و مبلغ وام‌ها هنوز به دانشگاه‌ها فرستاده نشده و تایید وام‌ها توسط ادارات رفاه ممکن نیست. به محض رسیدن، به اطلاع میرسد خواهشمند است از ادمین کانال تلگرامی refahkerman@ پرسش نکنید.
بنابر شماری از نشانه‌ها مانند افزایش وام تحصیلی به نظر می‌رسد شماری از رویدادهای وام ضروری سال‌های پیش برقرار نباشد.

لطفا تا رسیدن بخشنامه‌‌ی وام‌ها بردبار و شکیبا باشید.

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه کرمان