قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

جهت مشاهده اطلاعیه شماره 4 ورزش کارکنان دانشگاه به قسمت اطلاعیه های وب سایت اداره کل تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمایند.