قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

     بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند، با توجه به اعلام وضعیت قرمز کرونایی شهر کرمان و مصوبات ستاد ملی و ستاد استانی کرونا از مورخ 19 فروردین 1400 تا اطلاع ثانوی سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تعطیل می‌باشند.

با تشکر و آرزوی سلامتی ( حوزه معاونت دانشجویی )