چارت و نمودار ثبت نام وام

دانشجویان گرامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به عرض دانشجویان متقاضی وام در این ترم می‌رساند که طریقه‌ی ثبت نام وام‌های مختلف براساس چارت فوق می‌باشد. لازم به ذکر است که در منوی (شناسایی و شرح وظایف اداره رفاه - فرم‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه) روش جامع ثبت نام وام از طریق پورتال صندوق رفاه دانشجویان به صورت یک فایل PDF با عنوان راهنمای تصویری نحوه‌ی تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه قرار داده شده است. همینجا باید اعلام کنیم که راهنمای مذکور بوسیله آقای مجتبی رستمی از کارشناسان و همکاران محترم اداره رفاه دانشگاه شیراز تهیه شده است که بدینوسیله همین جا از ایشان تشکر می‌نماییم.