27 آذر = 18 دسامبر

27 آذر روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری

هجدهم دسامبر سال 2013؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، پیشنهاد «جهان علیه خشونت و افراطی گری» را ارائه داد. این پیشنهاد با رأی قاطع نمایندگان 190 کشور جهان، بدون مخالف به تصویب رسید.

این پیشنهاد به قطعنامه WAVE (Against Violence and Extremism  World ) معروف است و روز 18 دسامبر، سالروز تصویب این قطعنامه است.